Utfordringene med fast giverskap er nå løst! Klikk her om du ønsker å hjelpe oss å hjelpe ♥
Full 1
Visste du at det finnes
1.5 millioner gatebarn på Filippinene?
100.000 AV DISSE BOR I GATENE I MANILA.
Full 1 - copy
Visste du at det finnes
1.5 millioner gatebarn på Filippinene?
100.000 AV DISSE BOR I GATENE I MANILA.
Full 1 - copy - copy
Visste du at det finnes
1.5 millioner gatebarn på Filippinene?
100.000 AV DISSE BOR I GATENE I MANILA.
Full 1 - copy - copy - copy
Visste du at det finnes
1.5 millioner gatebarn på Filippinene?
100.000 AV DISSE BOR I GATENE I MANILA.

Sammen skaper vi forskjell for gatebarn.

Heart4kids er en frivillig organisasjon (non profit), som arbeider for å bedre hverdagen til gatebarn i Manila, Filippinene. Organisasjonen ble stiftet i 2013 av Cechell Oftedal, som selv vokste opp som gatebarn. I dag hjelper vi over 400 barn med mat, skolegang og helsehjelp.

Heart4Kids arbeider for de barna som Filippinene svikter. De som står bakerst i køen når mat og drikke, samt skole- og helsetilbud deles ut. De som det er for vanskelig, eller for kostbart å hjelpe. De som blir utsatt for fattigdom og diskriminering.

Av inntektene fra faddere, givere, medlemmer, næringslivspartnere og offentlig støtte går 99 prosent direkte til de som trenger det mest. Kun 1 prosent går til å skaffe nye midler og administrasjon. I 2018 hadde Heart4Kids et humanitært budsjett på 100.000 kroner, som direkte og uavkortet gikk til å arrangere aktiviteter på Filippinene.

Vi ønsker å spre gleder & latter, kjærlighet & omsorg. Gi håp. Alle barn fortjener å bli hørt, sett og elsket.

Vennlig hilsen
Cechell Oftedal
Initiativtager Heart4KidsÅ vokse opp på Filippinene

Nesten halvparten av Filippinenes befolkning er under 10 år. Mange barn slutter tidlig på skolen. Filippinene er svært utsatt for naturkatastrofer. Fattige mister gjerne både inntektsgrunnlag og alt av eventuelt oppsparte midler når en katastrofe rammer.

Mange jenter og gutter i Filippinenes fattige områder får en start på livet som dessverre ofte blir hengende ved dem. På grunn av for lite mat eller feilernæring i løpet av de tre første leveårene, kan barna hemmes i både fysisk og psykisk utvikling, såkalt stunting

Fattigdom og ødeleggelsene fra naturkatastrofene tvinger også mange filippinske barn inn i en situasjon hvor de må jobbe i stedet for å gå på skolen. Omtrent ett av fem barn i alderen fem til 17 er involvert i barnearbeid. 

Mange foreldre reiser bort fra barna sine for å jobbe, til større byer eller til utlandet. Dette gjør barna mer utsatt for menneskehandel, utnytting i sex-industrien, rekruttering som barnesoldater, eller de blir utnyttet som barne-hushjelper, ofte uten lønn i det hele tatt. 

Filippinene er det landet i Asia hvor flest tenåringsjenter blir gravide, og forekomsten av hiv og aids øker – spesielt blant barn og unge.